Vilkår og betingelser

Nettsiden

 • Vennligst les detaljene angitt nedenfor nøye før du bruker denne nettsiden. Ved å gå inn på denne nettsiden, godtar du å være bundet av følgende vilkår og betingelser og ansvarsfraskrivelser („Vilkårene“).
 • Alle våre produkter og tjenester er underlagt de vilkår, betingelser og ansvarsforskrivelser i den gjeldende avtalen som regulerer bruken.

Ingen tilbud

 • Verken informasjonen, eller noe på nettsiden vår gir deg tilbud eller oppfordrer deg til å kjøpe finansielle tjenester.

Brukere

 • Du er selv ansvarlig for bruk av nettstedet av enhver person som bruker datamaskinen din, og du må forsikre deg om at personer som bruker din datamaskin godtar disse vilkårene.
 • Nettsiden er for tiden beregnet for de som får tilgang fra Norge, og som er 18 år eller eldre. På grunn av dette kan vi ikke garantere at nettsiden overholder eller er hensiktiktsmessig for bruk andre steder.
 • For å registrere deg hos oss må du være over atten (18) år gammel. Du må sørge for at opplysningene som gis av deg ved registrering alltid er korrekte og fullstendige. Du må underrette oss med en gang om eventuelle endringer i opplysningene som du har gitt ved registrering ved å oppdatere de personlige opplysningene.
 • Du vil ikke bevisst overføre virus eller annen skadelig programvare til nettsiden. Du kan ikke bruke en enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre driften av nettsiden, heller ikke har du lov til å fjerne eller ødelegge noe av programvaren som omfatter eller på noen måte har noe med nettsiden å gjøre.

Ansvarsforskrivelse og ansvarsbegrensning

 • Mens vi har tatt rimelige skritt for å sikre nøyaktighet, valuta, tilgjengelighet og fullstendighet av informasjonen som finnes på nettstedet, er informasjonen gitt som den „er“, „som tilgjengelig“, og vi gir ingen garanti eller representasjon av noe slag, verken direkte eller inderekte. Bruken av nettsiden og de materialer som finnes på den er helt på egen risiko. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader, verken direkte eller indirekte, utilsikter eller annen skade som du måtte lide som et resultat av din bruk av nettstedet, inkludert men ikke begrenset til datamaskinservice eller systemsvikt, tilgangsforsinkelser eller avbrudd, ikke levert data eller feillevering, datavirus eller andre skadelige komponenter, brudd på sikkerheten eller uatorisert bruk av systemet som følge av „hacking“ eller på annen måte eller avhengighet av informasjon som finnes på nettstedet.
 • Vi representerer ikke eller garanterer ikke at nettstedet vil være tilgjengelig og møte dine behov, at tilgangen vil være uavbrutt, at det ikke vil være forsinkelser, feil, feilmeldinger eller tap av overført informasjon, at ingen virus eller andre skadende filer vil bli overført eller at ingen skade vil skje til ditt datasystem. Du har eneansvar for tilstrekkelig beskyttelse og sikkerhetskopiering av data og/eller utstyr, og for å gjennomføre fornuftige og formålstjenlige forholdsregler for å skanne etter virus eller andre ødeleggende filer.
 • Vi gir ingen garantier vedrørende nøyaktigheten, funksjonalitet eller ytelse av tredjeparts programvare som kan brukes i forbindelse med nettstedet.
 • Ingenting i disse vilkårene eller på sidene av nettstedet skal begrense vårt ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, eller for bedrageri, eller for annet ansvar, som ikke kan fraskrives eller begrenses under gjeldende lovgivning.
 • Informasjonen, materialet og innholdet på sidene av nettstedet kan endres når som helst uten varsel. Endringer kan gjøres i vilkårene når som helst uten forvarsel ved å oppdatere denne artikkelen. Reviderte vilkår skal trå i kraft samme dato som endringen er gjort på nettsiden. Du aksepterer å gjennomgå vilkårene regelmessig og din fortsatte bruk av nettsiden vil bety at du godtar endringer.

Tredjepartsnettsider

 • Lenker på nettsiden kan lede til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll, og vi har ikke noe ansvar for innholdet eller tilgjengeligheten av sider vi lenker til som ikke blir styrt av oss. Lenker på nettsiden blir gitt til deg for å hjelpe deg, og inkluderingen av lenker antyder ikke pålitlighet, og betyr ikke at vi støtter alle nettsider som blir lenket til fra nettsiden. Følgelig bør du lese vilkårene og betingelsene på disse nettsidene før du bruker dem, og rette eventuelle spørsmål eller kommentarer til den relevante nettsideleverandøren.
 • Du har ikke rett (heller ikke vil du hjelpe andre) til å sette opp lenker fra din egen nettside til vår nettside (enten ved hypertekstlenking, dyp-lenking, innramming, eller på annen måte) uten skriftlig samtykke, som vi kan gi eller tilbakeholde etter eget ønske. Du har heller ikke rett til å direktelenke (også kalt „hot-linking“) bilder eller innhold uten vår skriftlige tillatelse.

Internett e-post

 • Meldinger som sendes over internett kan ikke garanteres å være helt sikker i og med at det kan skje avskjæringer eller tap. Vi er ikke ansvarlige for meldinger som går tapt, blir avskjært eller endret av tredjeparter, og vi vil ikke være ansvarlig overfor deg eller noen andre for eventuelle skader eller på annen måte i forbindelse med enhver melding som sendes av deg til oss eller en melding som sendes fra oss til deg over internett.
 • Nettstedet bruker cookies. Informasjonskapsler eller cookies er filer som identifiserer din datamaskin til vår server. Cookies i seg selv identifiserer ikke den enkelte bruker, bare den datamaskinen som blir brukt. Mange nettsider bruker dette når en bruker besøker nettsiden deres, for å spore hva brukeren gjør på nettsiden. Cookies i seg selv registrerer bare de ulike stedene på nettsiden som blir besøkt, og hvor lenge. Du kan forhindre bruk av cookies ved å konfiguere nettleseren din, men vær oppmerksom på at dette kan hindre noe av nettsidens funksjonalitet.

Varemerker og opphavsrett

 • Du kan ta bilde, kopiere, laste ned eller midliertidig lagre utdrag fra vår nettside for din personlige informasjon, eller når du bruker våre produkter og tjenester. Du kan ikke republisere, overføre på nytt, distribuere eller på annen måte gjøre informasjonen tilgjengelig til noen annen part, eller gjøre tilgjengelig på en annen nettside, på en nettbasert tjeneste eller oppslagstavle uten at du har fått skriftlig samtykke til dette.

Databeskyttelse

 • Vi kan som et resultat av din interaksjon med nettstedet holde, samt behandle personlig informasjon innhentet om deg når du åpner nettsiden, og bruke den for å lage utlånsbeslutninger og for å gi deg service, for å forebygge svindel og inkasso, til å forstå dine økonomiske behov, for å drive vår virksomhet og for å gi deg bedre kundeservice og produkter. Vi kan sende denne informasjonen til andre agenter, som er tillatt ved lov, slik at de kan gjøre det samme. Vi vil ikke avsløre slik informasjon utenfor selskapet bortsett fra å forhindre svindel og/eller hvis nødvendig/pålagt ved lov eller statlige reguleringer, eller i henhold til personer som opptrer som våre agenter eller hvor vi har ditt samtykke eller tidligere har informert deg.
 • Som betingelse for å motta kreditt kan et kredittbyrå foreta en kredittsjekk mot deg.
 • Ved å sende inn et søknadsskjema via dette nettstedet, samtykker du i at vi kan kontakte deg fra tid til annen via e-post, faks, telefon eller andre elektroniske måter, for å fortelle deg om andre produkter og tjenester, som tilbys av oss selv eller andre nøye utvalgte selskaper, som vi tror vil være av interesse for deg. Vi kan også sende informasjonen til tredjeparts finansielle tjenesteselskaper i den hensikt i at de forteller deg om deres tjenester og produkter.
 • All informasjon som sendes inn i dette skjemaet blir beholdt trygt og sikkert og i henhold til Data Protetcion Act 1998. Vi krever at alle parter som vi sender din informasjon til, behandler den med like høy grad av konfidensialitet.
 • Hvis vi overfører din informasjon til en tjenesteleverandør eller agent i et annet land vil vi sørge for at tjenesteleverandøren eller agenten samtykker i å bruke samme nivåer av beskyttelse som vi er pålagt til å bruke, og kun for å tilby tjenesten til oss og ikke noe annet formål.

Gjeldende lov

 • Vilkårene er underlagt og tolkes i samsvar med lovgivningen i Norge og domstolene vil behandle eventuelle tvister som måtte oppstå.